چابهار

 

مدیر شعبه : عبدالحمید جلیلیان 

تعداد راهنما: 2 نفر 

تعداد شناور : 1 فروند قایق راهنمابر

آدرس شعبه: چابهار، انتهای خیابان شهید ریگی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، ساختمان دفتر نمایندگی کارگزاران دریایی بندری (قرنطینه سابق)

 

تلفن : 35321930-054   فکس : 35321932-054 کدپستی:9971654131

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس