بندر امام خمینی (ره)

 

مدیر شعبه : شاهین ترکپور 

تعداد راهنما: 37 نفر

       تعداد شناور:10 یدک کش

                          5 قایق راهنمابر 

                               1 بارج سوخت رسان 

                       1 بارج آبرسان 

 

بندر امام خمینی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، پشت ساختمان توحید، جنب شرکت کاوه تلفن:52283617-610       فکس:      52282869-610   کدپستی:6657173691

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس