بندر شهید رجایی

 

مدیر شعبه: محسن محسن پور

                تعداد   راهنما:23 نفر                    

       تعداد شناور:9 فروند یدک کش

                      6 فروند قایق راهنمابر

              

 

بندر عباس ، بندر شهید رجایی ، ساختمان امور دریایی ، طبقه همکف تلفکس: 33524631- 076 کدپستی : 7917183797

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس