بندر بوشهر

 

مدیر شعبه : محسن قادری

  تعداد راهنما: 18 نفر         

        تعداد شناور: 9 فروند  یدک کش 

                                      2 فروند  قایق راهنمابر و 3 فروند طناب گیر 

                              1 بارج آبرسان و 1 بارج سوخت رسان

بوشهر ، خیابان انقلاب ، خیابان آیت الله بلادی ، پلاک 34تلفن : 3-33334271-077

 

فکس: 33333970-077 کدپستی:317/7513748

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس