مانور رعایت اصول ایمنی و اطفاء حریق در شناورهای خدماتی ، با هدف ارزیابی و حصول اطمینان از آمادگی و هماهنگی در هنگام بروز حوادث و سوانح دریایی ، توسط شعبه بوشهر مورخ 5 و 6 بهمن ماه سال جاری در کانال دسترسی بندر بوشهر و حوضچه پارس عسلویه برگزار گردید .

.
در این مانور ، ابتدا آموزشهای لازم در خصوص تجیهزات حفاظت ایمنی و فردی ، کپسول های آتش نشانی ، لایف رافت و ..... به پرسنل داده شد و در ادامه نحوه عکس العمل فرمانده و خدمه شناور در سناریوی از پیش تعیین شده حادثه آتش سوزی و نجات جان سرنشینان مورد آزمون قرار گرفت.

 

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس