بندر انزلی

مدیر شعبه : عظیم صیاد قبادی

تعداد راهنمایان : 7 نفر 

تعداد شناور : 5 فروند یدک کش

                  3 فروند قایق راهنمابر

آدرس شعبه : بندر انزلی ، میدان گمرک ، درب شماره یک ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

تلفکس : 44459759-013        کدپستی : 4315677171

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس