عملیات یدک کشی

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس با مالکیت 20 فروند یدکش با سیستم شاتلی و 30 فروند یدک کش با سیستم رانش پروانه ثابت در کلیه بنادر جنوبی و شمالی با قدرت های متفاوت از 2400 تا 500 اسب بخار در اختیار دارد که در نتیجه قادر میباشیم خدمات یدک کشی محتلفی را ارائه دهیم.

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس