مهندس راستاد:بخش خصوصی، مکمل دولت در توسعه زنجیره تامین / امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت های بندری

 

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد راستاد معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک در محل مرکز همایش های صدا و سیما، در خصوص نقش بخش خصوصی و دولتی در ایجاد مراکز لجستیک گفت: با توجه به نقش مدرن بنادر ما به دنبال حلقه ای از زنجیره یکپارچه تامین یا لجستیک هستیم که بر اساس آن ایجاد زیرساخت ها نمی تواند صرفا توسط بخش دولتی تامین شود. معمولا زیرساخت های اولیه بنادر دریایی شامل موج شکن، حوضچه آرامش و اسکله توسط دولت ها ساخته می شوند اما از این مرحله به بعد سایر تجهیزات و روبناها می توانند توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شوند.

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس