وزیر راه و شهرسازی :ضرورت هوشمند سازی فعالیت های سازمان بنادر ودریانوردی/تاکید برتکمیل زنجیره تامین پس از بنادر

دکتر آخوندی در همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران ضمن تایید مزیت نسبی ایران از نظر حمل و نقل و لجستیک در منطقه گفت: تاکید بر مزیت های نسبی هر چند مفید است اما باید مزیت رقابتی را مد نظر قرار داد تا در بلند مدت در سطح جهانی بتوانیم رقابت کنیم.

به گزارش روابط عمومی ،وی با تاکید بر استفاده از IT در بخش حمل و نقل گفت: ما به دنبال هوشمندسازی تمام اقدامات و فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی هستیم. به نحوی که امکان ردیابی لحظه ای بار در تمام زمان حمل و نقل وجود داشته باشد که در این زمینه اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اخیرا امکان گسترده ای در سواحل مکران و بندر چابهار ایجاد شده و اولین محموله هند و افغانستان وارد این بنادر شد و امیدواریم بندر چابهار فعال شود. برای این منظور لازم است زنجیره تامین پس از ورود نیز توسعه یابد و بتوانیم پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی باشیم.

 

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس