پیام مدیر عامل شرکت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

 به مناسبت روز جهانی کار و کارگر جناب آقای کاپیتان مرادی در پیامی این روز را به همکاران خود در شرکت هدایت کشتی خلیج فارس تبریک عرض نمودند.

 

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس