تقدیر از کارگران نمونه شرکت

 

 

به مناسبت روز کار و کارگر از همکاران نمونه  شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس در ستاد مرکزی و شعب تقدیر بعمل آمدکه همکاران برگزیده عبارتند از:

  • جناب آقای فرشید حاجوی از ستاد مرکزی
  • سرکار خانم سودابه رضوی از بندر امیر آباد
  • جناب آقای امیر ساوه از شعبه بندر امام
  • جناب آقای بهمن صدیق از شعبه بندر انزلی
  • جناب آقای مرتضی کمالی دولت آبادی بندر بوشهر
  • جناب آقای منصور صالحی نژادیان بندر خرمشهر
  • جناب آقای سید حسین بدری از بندر شهید رجایی

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس