عملیات راهنمایی کشتی ها

شرکت خدمات دریایی  هدایت کشتی خلیج فارس تنها شرکت خصوصی است که مسئولیت ارائه خدمات راهنمایی را در بنادر جنوبی و شمالی کشور به عهده گرفته است . این شرکت با در اختیار داشتن بیش از 150 سر راهنما و راهنمای مجرب ، 22 فروند قایق راهنمابر و بیش از 200 نفر ملوان طنابگیر ، خدمات هدایت کشتی در کانال های قابل دسترسی شامل عملیات پهلودهی و جداسازی از جمله بستن و باز کردن به / از اسکله ، بویه ، دلفین ، SBM ، SPM  و نظایر آن ، هدایت کشتی های فاقد نیروی محرکه (COLD MOVE) و خدمات راهنمایی در شرایط اظطرار نظیر کشتی به گل نشسته و کشتی دچار حریق را ارائه می نماید. در این راستا شرکت با تربیت راهنمایان مجرب و بروزرسانی دانش و ارتقاء تخصص آنان با افق دیده ده سال آینده، سعی بر ارائه خدماتی ایمن داشته است. 

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس