معرفی شرکت

شرکت هدایت کشتی خلیج فارس ، در سال 1387 تاسیس و فعالیت خود را در بخش خدمات راهنمایی ، یدک کشی و تعمیر و نگهداری به منظور انجام عملیات هدایت  و راهبری کشتی های تجاری تردد کننده به بنادر کشور از نیمه دوم سال 1391 آغاز نمود. این مجموعه با بهره گیری از آخرین فناوری روز دنیا ضمن رعایت قوانین وضع شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی (PMO) و سازمان بین اللملی دریانوردی (IMO) و انجمن بین اللملی دریانوردی راهنمایان (IMPA) ، توانسته خدمات شایسته ای را در بنادر ازائه نماید. اینک با تبدیل این شرکت به مجموعه ای تخصصی و تلاش مستمر و سخت کوشانه، با رعایت استانداردهای بین المللی در سال 1393 موفق به اخذ گواهینامه های:

(IMS ( ISO9001-2008&HSE-MS6 ISO 14001 -2004& OHS AS 18001-2007

گردیده و محورهای زیر را سرلوحه عملکرد خود می داند:

1- ارتقاء سطح رضایت مشتریان با اعتقاد به اصل پاسخگویی و مشتری مداری 

2- بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارت آنها 

3- بهره گیری از فن آوریهای جدید و تجیهزات مناسب در جهت ارتقاء و نگهداری و تهمیرات شناورها 

4- رقابت در سطح بازار کار 

5- به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی در انطباق با تمامی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با فعالیتها و فرآیندهای شرکت 

6- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات شغلی 

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس