پیام مدیر عامل

 

تاسیس شرکت دریایی هدایت کشتی خلیج فارس به عنوان یکی از شرکت های خدمات دریایی در بنادر جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 نشان از توجه دقیق متولیان امر به لزوم گسترش خدمات دریایی و بهبود آن در دوره جدید سازمان بنادر و دریانوردی دارد.

این شرکت طی سال های فعالیت خود با کسب تجارت فراوان در ارائه خدمات یدک کشی و راهنمایی در سطح بنادر ایران ، اینک به مجموعه ای مجرب تخصصی و کارآمد تبدیل شده و آمادگی پذیرش وظایف افزون تری را یافته است.

ایجاد و شکل گیری این مجموعه فرصت بزرگی است که به همت و کوشش کارکنان سخت کوش آن فراهم آمده و متناظر با ظرفیت های صنعت دریایی کشور است. راهی که امروز می پیماییم در راستای بهبود کیفی عملیات راهنمایی و یدک کشی در عملیات ایمنی ورود و خروج کشتی های تجاری در بنادر جمهوری اسلامی ایران است ، این هدف بزرگ استوار بر ارتقاء  دانش فنی ، تخصص ، تجربه و تازه های صنعت دریایی خواهد بود.

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس